بانکداری اسلامی باید مطالبه جدی از مجلس باشد خبرگزاری علم و فناوری - بانکداری اسلامی باید مطالبه جدی از مجلس باشد
معاون بسیج اساتید استان اصفهان؛

بانکداری اسلامی باید مطالبه جدی از مجلس باشد

بیژن شمس در نشست انتخاباتی در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان با اشاره به نگاه حداکثری مجلس به مقوله اقتصاد و معیشت مردم گفت: بانکداری اسلامی باید مطالبه جدی از مجلس باشد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از اصفهان، بیژن شمس در نشست انتخاباتی در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان با اشاره به نگاه حداکثری مجلس به مقوله اقتصاد و معیشت مردم گفت: بانکداری اسلامی باید مطالبه جدی از مجلس باشد.

شمس گفت: بطور معمول در 41 سال گذشته در کشور ما هرسال یک انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

معاون بسیج اساتید استان اصفهان با اشاره به این که انتخابات از نقاط عطفی است که در سرنوشت مردم، نظام وحتی در مناسبت جهانی هم تاثیر گذار خواهد بود، افزود: همه انتخابهایی که در کشور ایران صورت گرفته حائز اهمیت بوده، هر چه که به چهلمین سال نزدیک شدیم اهمیت انتخابات بیشتر بوده، امروز هم که در مرحله گام دوم انقلاب هستیم اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

شمس ادامه داد: هم از منظر مناسبات درون کشور و هم از منظر ارتباطات بیرون کشور و با توجه به این که امروز در یک رویایی نظامی با امپریالیسم غربی هستیم این انتخابات نسبت به انتخابات قبلی می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد.

وی بیان کرد: جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی جایگاه بسیار رفیعی است و نگاه امام (ره) بر این بود که مجلس بر راس امور هستند و تاثیر بسیار زیادی در مناسبات داخلی و تصمیم گیریها و دولتها و سرنوشت کشور خواهند داشت.

معاون بسیج اساتید استان اصفهان ادامه داد: از همان منظر هم نگاه مقام معظم رهبری در همین حوزه مهمترین مظهر مردم سالاری دینی را در انتخاب مردم و این که مردم مستقیما در یک نظام دین سالار مبتنی بر مباحث دینی که خودشان بر سرنوشت خودشان تاکید دارند انتخاب می کنند و هر آن چیزی که مردم انتخاب کردند مورد قبول نظام اسلامی هست.

وی افزود: در موارد دیگری هم اساس انقلاب را بر مبنای انتخاب مردم و نگاه مردم قرار می دهند و به دلیل این که وزرا با انتخاب مجلس از فیلتر مجلس و نمایندگان مستقل مردم گذر خواهند کرد اهمیت بسیار زیادی دارد.

شمس خاطرنشان کرد: در هر دوره ای که مجلس با قوت بیشتری هم قوانین و هم نظارت بر دولتها و هم استراتژیهای نظام را دنبال کرده قطعا دنیای غربی هم بر مبنای همین استراتژیها، عملکردهای مختلفی داشته است، همچنین هر گاه نگاه حداکثری نداشته زمینه حملات تئوری و عملی دشمن بیشتر شده و نظام سلطه گستاخ تر عملکرد داشته است. 

وی ادامه داد: همچنین هر زمانی که نمایندگان مجلس بیانیه های با نگاه استکبار ستیزی، با نگاه استقلال تمامیت کشور، حمایت از محور مقاومت و تمامیت کشور را در سرلوحه خود داشته اند دنیای غرب هم متناسبت با آن برنامه ریزی کرده اند.

استاد جنگ نرم بسیج اساتید استان اصفهان گفت: اهمیت خانه ملت به لحاظ این است که قوانینی که در این فیلتر ساری و جاری خواهد شد در سرنوشت مردم کشور و در سرنوشت منطقه هم اثر گذار است.

وی با بیان این که یک نظام  مبتنی بر دین بعنوان یک الگوی بی بدیل در مقابل نظامهای جهانی و همه منطقه و کشورهایی که نگاه آنها به نگاه جمهوری اسلامی است قرار دادیم، که آیا توانسته بعد از چهل سال یک نظام حکومتی را مبتنی بر نگاه دینی در منطقه استوار و تثبیت کرده و توانسته نیازهای ساری و جاری که مردم دارند را هم پاسخ  دهد و هم الگویی برای کشورهای دیگر در مقابل لیبرال دمکراسی یا نظام های دیگر شود.

 

مجلس علاوه بر قانونگذاری در ترسیم الگوی ایران اسلامی نقش آفرینی کند

 وی تاکید کرد: مجلس ما امروز فقط وظیفه قانونگذاری برای امور داخلی کشور ندارد باید در ترسیم الگوی ایران اسلامی بعنوان یک نظام حکومتی برای الگوگیری برای کشورهای دیگر نقش آفرینی کند.

 

مجلس ما امروز باید در تراز انقلاب اسلامی در مقابل حکومتهای لیبرال دمکراسی بایستد

معاون بسیج اساتید استان اصفهان ادامه داد: مجلس ما امروز باید در تراز انقلاب اسلامی در تراز یک حکومتی که می تواند در مقابل حکومتهای لیبرال دمکراسی در مقابل حکومتهایی که مدعی تاثیر گذاری در جهان هستند بایستد.

 

امروز مسئولیت مجلس فراتر ازقوانین ساری و جاری و در یک کشور است

شمس بیان کرد: قانونهایی که از آنجا گذاشته می شود مبتنی بر نگاه دین و سیطره دین در روی زمین هستند؛ پس مسئولیتی که امروز به مجلس داده می شود فراتر ازقوانین ساری و جاری و در یک کشور است.

وی  ادامه داد: با همین نگاه اگر بخواهیم به اختیارات مجلس در چارچوب قانون اساسی نگاه کنیم تعیین مقرارات و تثبیت قوانین نظارت و تحقیق و تفحص از دستگاهها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و عمومی، رای اعتماد به وزرا ، بررسی و تایید برنامه های پنج ساله، برنامه های بودجه سالیانه، تایید قرار دادها، ایفای نقش بر سیاست خارجی و امنیت داخلی این که امروز در سیاست  خارجی ما مجلس چه نقش پررنگی می تواند داشته باشد است.

 

نادیده گرفتن تقابل بزرگ ایدولوژی دنیای اسلام با دنیای غرب در تراز  انقلاب اسلامی ما نیست

شمس خاطرنشان کرد: این  که تقابل بزرگ ایدولوژی دنیای اسلام با دنیای غرب نادیده گرفته شود این در تراز  انقلاب اسلامی ما نیست.

 

از کارکردهای دیگر مجلس تقویت پایگاه ولایت فقیه است

معاون بسیج اساتید استان اصفهان با بیان این که کارکردهای دیگری هم مجلس شورای اسلامی خواهد داشت، کار کرد دیگر مجلس را تقویت پایگاه ولایت فقیه عنوان کرد و گفت: امروز ولایت فقیه نه در کشور ما و در جمهوری اسلامی بلکه در تمام دنیا آنهایی که یا شیعه را می شناسند یا اسلام را می شناسند و یا این از دور نگاهی به جمهوری اسلامی دارند و این رشد و بالندگی و ایستادگی و مقاومت را در طول 41 سال در مقابل قدرتهای بزرگ دیدند، به دنبال نگاه حداقلی و حداکثری در ولایت فقیه هستند می خواهند ببیند این حکومت ولایت فقیه چیست، این کشور ولایت فقیه که بدون مرز انسانها را متحد با هم می کند و در مقابل امپریالیسم قرار می دهد این چه کشوری است که نه بر مرزها بلکه در دلها حائل است.

 

در کشورهای مختلف یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه بر مردم شکل گرفته است

وی ادامه داد: این کشور ولایت فقیه که امروز در خاور میانه تشکیل شده، بدون در نظر گرفتن ریاست های جمهوری در کشورهای مختلف و حکومتها، در کشورهای مختلف یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه بر مردم شکل گرفته است. این مورد مطالعه جدی در دنیای غرب است آنهایی که انقلاب اسلامی را رصد و پایش می کنند و نگاه می کنند.

شمس افزود: انقلاب اسلامی بعنوان یک پدیده ای که در عصر کنونی و در 100 ساله گذشته توانسته در مقابل تمدن غرب بایستد و مدعی بشود و نگاه حاکمیت خدا را بر روی زمین بَسط و گسترش بدهد امروز دنیای غرب این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و مجلس می تواند به تقویت این پایگاه و این نظریه و این تئوری اثبات شده در  دین اسلام رشد و توسعه بدهد.

 

نگاه حداکثری  مجلس به مقوله اقتصاد و معیشت مردم باشد

معاون بسیج اساتید استان اصفهان سپس به تصمیم های مختلف اقتصادی 10 سال گذشته اشاره و تصریح کرد: این که رهبر معظم انقلاب نام سالها را بنام اقتصادی نامگذاری می کنند نشان دهنده اقتصاد در حکومت اسلامی است مجلس ها باید در این مسیر قانون می گذاشتند تمام تلاش را می کردند البته نمایندگانی هم تمام قد در این راستا فعالیت کردند اما نگاه حداقلی بوده باید نگاه حداکثری  مجلس به مقوله اقتصاد و معیشت مردم باشد.

وی خاطرنشان کرد: دین اسلام توانایی ایجاد یک اقتصاد را داشته در گذشته هم بصورت تئوری هم بصورت عملی بوده قرن هشتم ابن خلدون کتاب اقتصاد را می نویسد آیت الله مصباح کتاب اقتصاد را نوشته دهها کتاب اقتصادی در این زمینه نوشته شده، بانکداری اسلامی در این زمینه نوشته شده، اما اجرایی نشده است.

 

بانکداری اسلامی باید مطالبه جدی از مجلس باشد

شمس خاطرنشان کرد: بیش از ده سال است که مراجع تقلید راجع به اقتصاد ایران بخصوص بانکها حرف می زنند باید مجلس از طریق قانون نظام بانکداری ما را اصلاح  کند و به سمت بانکداری اسلامی برود، البته دفعتا نمی تواند ولی نیاز است که در این مسیر قرار گیرد مطالبه جدی باید از مجلس باشد.

 

در اقتصاد باید قوی شویم

 وی تاکید کرد: اقتصاد؛ امروز یکی از نقاطی است که باید در آن قوی شویم مثل خیلی از مباحث دیگری که در کشور قوی شدیم و امروز دنیا متوجه آن شده است.

شمس تاکید کرد: باید بگوییم بخشی که از مجلس بسیار بسیار انتظار می رود نظارت بر عملکرد ها است نظارت حداکثری، این با انتخاب اصلح کسانی که این شرایط و نگاه را داشته باشند محقق می شود.

 

زمینه رشد و توسعه و تبدیل منابع خام به تولید نیاز به قانون و نظارت دارد

معاون بسیج اساتید استان اصفهان سپس با اشاره به این که البته نقاط قوت زیادی هم مجلس دارد که باید تقویت شود، گفت: کشور ما از نظر منافع و منابع بسیار غنی است، اما بعضی منابع بصورت خام از کشور خارج می شود زمینه رشد و توسعه و تبدیل این منابع خام به تولید که هم اشتغال ایجاد می کند هم وابستگی کشور را به محصولات تکنولوژیک در بیرون کشور را منقطع می کند و این نیاز به قانون و نظارت دارد.

شمس با اشاره به سابقه و تجربه 40 سال مستقل حکمرانی، بیان کرد: 40 سال است انقلاب اسلامی مجلس و حکومت مستقل داشته چیزی که قبلا وجود نداشت و اگر انتخاب خوب صورت نگیرد بعضی از افراد با تفکر به دنیای غرب و عدم باور به دنیای داخل توانمندیهای داخل را نمی دیدند.

انتهای پیام/

زمان انتشار: شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۲:۰۲

شناسه خبر: 85988

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب