متخصصان تکامل ژنوم انسانی در دانشگاه اوکیناوا؛

نئاندرتالهای باستانی در کووید۱۹ شدید دست دارند

متخصصان واحد تکاملی ژنوم انسانی در دانشگاه فارغ التحصیلان علوم و فناوری اوکیناوا،بر طبق یک بررسی گزارش کردند: مدتها پیش، در جنوب اروپا، انسانهای مدرن و نئاندرتالها حداقل یک برخورد داشتند که منجر به فرزندانی شد. اما هیچ کس احتمالاً پیش بینی نمی کند که این برخورد ۶۰ هزار سال بعد و در طی همه گیری ویروس کرونا بر جهان ما چنین تأثیر دلخراشی نیاز برای تهویه مکانیکی سه برابر بیشتر و مرگ و میر بیشتر داشته باشد.

 به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از اصفهان، متخصصان واحد تکاملی ژنوم انسانی در دانشگاه فارغ التحصیلان علوم و فناوری اوکیناوا،بر طبق یک بررسی گزارش کردند: مدتها پیش، در جنوب اروپا، انسانهای مدرن و نئاندرتالها حداقل یک برخورد داشتند که منجر به فرزندانی شد. اما هیچ کس احتمالاً پیش بینی نمی کند که این برخورد 60 هزار سال بعد و در طی همه گیری ویروس کرونا بر جهان ما چنین تأثیر دلخراشی نیاز برای تهویه مکانیکی سه برابر بیشتر و مرگ و میر بیشتر داشته باشد.

 

 

 

از زمان ظهور ویروس جدید SARS-CoV-2 در اواخر سال 2019 تأثیرات مختلفی بر روی کسانی که آلوده می کند داشته است. برخی از افراد با کووید19، بیماری ناشی از ویروس، به شدت بیمار می شوند و نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند، در حالی که دیگران علائم خفیفی دارند یا حتی بدون علامت هستند.

عوامل مختلفی در حساسیت فرد به واکنش شدید تأثیر دارد، از جمله سن آنها و وجود سایر شرایط پزشکی. اما ژنتیک فرد نیز نقش مهمی دارد و طی چند ماه گذشته، تحقیقات انجام شده روی کووید19، ابتکارات ژنتیکی نشان داده است که انواع ژنتیکی در یک منطقه بر روی کروموزوم 3 خطر بزرگتری را برای حاملان آنها ایجاد می کند.

اکنون، یک مطالعه جدید، که در نیچر منتشر شده است، نشان داده است که این منطقه ژنتیکی تقریباً مشابه نئاندرتال 50 هزارساله از جنوب اروپا است. تجزیه و تحلیل بیشتر نشان داده است که از طریق آمیختگی، حدود60هزارسال پیش انواع مختلفی به اجداد انسان مدرن رسیده است.

پروفسور پابو سرپرست واحد تکاملی ژنوم انسانی در دانشگاه فارغ التحصیلان علوم و فناوری اوکیناوا، می گوید: "جالب توجه است که میراث ژنتیکی از نئاندرتال چنین عواقب دلخراشی را در طی شیوع همه گیر فعلی به همراه داشته است."

آیا کووید19شدید در ژن های ما نوشته شده است؟

کروموزوم ها ساختارهای ریزی هستند که در هسته سلول ها یافت می شوند و مواد ژنتیکی ارگانیسم را حمل می کنند. آنها به صورت جفت با یک کروموزوم در هر جفت از هر والد به ارث می رسند. انسانها 23 مورد از این جفتها را دارند. بنابراین ، 46 کروموزوم تمام DNA ما را حمل می کنند - میلیون ها میلیون جفت پایه. و اگرچه اکثریت قریب به اتفاق بین افراد یکسان است، اما جهش ها اتفاق می افتد و تغییرات در سطح DNA ادامه دارد.

متخصصان ژنتیک در میزبان کووید19 بیش از 3000 نفر را مورد بررسی قرار داد از جمله افرادی که با کووید19شدید در بیمارستان بستری شدند و هم افرادی که به ویروس آلوده بودند اما در بیمارستان بستری نبودند. این منطقه ناحیه ای را در کروموزوم 3 شناسایی کرد که بر اینکه فرد آلوده به ویروس به شدت بیمار می شود و نیاز به بستری شدن دارد تأثیر می گذارد.

منطقه ژنتیکی شناسایی شده بسیار طولانی است و 49.4 هزار جفت پایه را شامل می شود و انواع مختلفی که خطر بیشتری برای کووید19 شدید را ایجاد می کنند به شدت با هم مرتبط هستند - اگر شخصی یکی از این انواع را داشته باشد، به احتمال زیاد همه سیزده مورد آنها وجود دارد. آنها قبلاً مشخص شده بود که انواع مختلفی از اینها از نئاندرتالها یا دنیسوانان بودند، بنابراین پروفسور پابو  با همکاری پروفسور هوگو زبرگ، اولین نویسنده مقاله و محقق موسسه انسان شناسی تکاملی ماکس پلانک و انستیتوی کارولینسکا، تصمیم گرفتند تحقیق کنند که آیا این مورد وجود دارد.

آنها دریافتند که یک نئاندرتال از جنوب اروپا یک منطقه ژنتیکی تقریباً یکسان دارد؛ در حالی که دو نئاندرتال از جنوب سیبری و یک دنیسووان این گونه نیستند.

در مرحله بعدی ، آنها سوال را مطرح کردند که آیا این گونه ها از نئاندرتال آمده است یا توسط نئاندرتال ها و مردم امروزی از طریق یک جد مشترک به ارث رسیده است.

اگر این گونه ها از هم آمیختگی بین دو گروه از افراد حاصل شده باشد، این امر.50 هزار سال پیش رخ داده است. در حالی که اگر این گونه ها از آخرین جد مشترک آمده باشد، حدود550 هزار سال در انسان های امروزی وجود داشته است. اما جهش های ژنتیکی تصادفی و ترکیب مجدد بین کروموزوم ها نیز در این مدت اتفاق افتاده است و از آنجا که انواع مختلف نئاندرتال از جنوب اروپا و مردم امروزی در یک کشش طولانی DNA بسیار شبیه است، محققان نشان دادند که به احتمال زیاد آنها از هم آمیختگی به وجود آمده اند.

پروفسور پابو و پروفسور زبرگ نتیجه گرفتند كه نئاندرتال های به یک برخورد در جنوب اروپا 60 هزار سال پیش مربوط می شودو این منطقه DNA را به مردم امروزی منتقل كردند.

در واقع مدتها پیش، در جنوب اروپا، انسانهای مدرن و نئاندرتالها حداقل یک برخورد داشتند که منجر به فرزندانی شد. در حالی که تفاوت های بین دو گونه ما اکنون کاملاً مستند شده است، اما هیچ کس احتمالاً پیش بینی نمی کند که این برخورد 60 هزار سال بعد بر جهان ما تأثیر می گذارد.

 

انواع نئاندرتال تا سه برابر خطر را افزایش می دهند

بخش منتشره DNA نئاندرتال با انتقال به نسل های دیگر، حتی در حالی که خود نئاندرتال ها منقرض شدند، در میان جمعیت ما گسترش یافت. اکنون حدود 50 درصد از مردم جنوب آسیا و 16 درصد از مردم اروپا دارای این طول DNA هستند که دانشمندان اکنون آن را با شدیدترین شکل کووید19 مرتبط دانسته اند.

هوگو زبرگ، انسان شناس تکاملی، از موسسه انسان شناسی تکاملی ماکس پلانک، در آلمان توضیح می دهد، طبق تحقیقات جدید، کسانی که این وراثت ژنتیکی را دارند سه برابر بیشتر به تهویه مکانیکی نیاز دارند.

دانشمندان در تلاشند تا بفهمند چه عاملی باعث آسیب پذیری برخی افراد نسبت به دیگران در برابر SARS-COV-2 می شود. این بیماری اکنون جان بیش از یک میلیون نفر انسان ها را گرفته است.

در حالی که شرایط زمینه ای از قبل موجود و نابرابری های اجتماعی مشارکت کننده بخش عمده ای از آسیب پذیری ما را نشان می دهد، هنوز بخش قابل توجهی از افراد جوان و سالم اما غیرقابل توصیف؛ سرسختانه با مشکلات شدید تنفسی روبرو می شوند، در حالی که هم سن و سالان سالم آنها فقط خفیف ترین علائم را تجربه می کنند.

زبرگ و پابود متخصص ژنتیک از موسسه علوم و فناوری اوکیناوا در ژاپن داده های ژنتیکی 3199 بیمار مبتلا به کووید19 را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و مشاهده کردند که انواع خاصی از ژن ها در کروموزوم 3 با هم در جمعیت بیشتر از جهش های تصادفی وجود دارد.

چنین طول طولانی DNA، شش ژن را در بر می گیرد و 49.4 هزار پایه را با هم منتقل می کند، نشان می دهد که این تنوع با هم به ژنوم انسان وارد شده است،که به معنای ارثی بودن است.

تحقیقات قبلی این منطقه ژنی را به بیمارانی مرتبط می کرد که واکنش شدیدی به SARS-CoV-2 و نیاز به بستری شدن داشتند.

بنابراین زبرگ و پابو از بستگان منقرض شده انسانی ما تحقیق کردند تا ببینند این طول ژن ها از کجا آمده است. آنها هیچ یک از این انواع خاص ژن را در ژنوم دنیسوان پیدا نکردند و تعداد کمی از آنها در دو نئاندرتال از سیبری یافت شد. اما یک نئاندرتال از کرواسی بیشترین شباهت ها را دارد.

محققان نوشتند: "این نتایج" سازگار با نزدیكترین نئاندرتال به بیشتر نئاندرتالهایی است كه DNA را به مردم امروز منتقل كرده اند. "

ما هنوز نمی دانیم که چرا این قطعه کروموزوم 3 خطر بیماری شدید را افزایش می دهد.

پابو توضیح داد: "این چیزی است که ما و دیگران اکنون در اسرع وقت در حال بررسی آن هستیم.

این تیم گمان می کنند که در گذشته این ژن ها ممکن است برای برخی از افراد یک مزیت بوده باشد - شاید در برابر یک عامل بیماری زای دیگر. یک مطالعه قبلی حاکی از آن است که DNA نئاندرتال ممکن است از ویروس های باستانی محافظت کند.

این ممکن است توضیح دهد که چرا این نوع ناخوشایند کروموزوم 3 در برخی از جمعیت ها مانند بنگلادش، که 63 درصد مردم آن را دارند، شیوع دارد، اما در بعضی دیگر مانند آفریقا تقریباً وجود ندارد.

این توزیع می تواند توضیح دهد که چرا مردم بنگلادشی تبار در انگلیس دو برابر بیشتر از بقیه افراد در معرض مرگ ناشی از کووید19هستند.

پابو می گوید: "جالب توجه است که میراث ژنتیکی نئاندرتال ها در طی همه گیری کنونی چنین پیامدهای ناگواری دارد."

هفته گذشته، تیم دیگری مکانیسم ایمنی بالقوه ای را شناسایی کرد که ممکن است در موارد شدید ویروس کرونا نیز نقش داشته باشد.

با این وجود این قطعات ژنتیکی پازل ویروس کرونا در نهایت به هم می پیوندند، لازم به یادآوری است که عوامل محیطی نیز در این که ما حتی از ابتدا به این بیماری مبتلا می شویم نیز نقش زیادی دارند - و این چیزی است که امروز بر آن کنترل داریم.

انتهای پیام/

معصومه صادقی

 

https://www.sciencealert.com/severe-coronavirus-has-been-linked-to-neanderthal-genes-from-60-000-years-ago

زمان انتشار: یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۰:۰۰

شناسه خبر: 91192

مطالب مرتبط :
همایش تجلیل از۳۰ نخبه بسیجی شهرستان دهاقان برگزار شد

به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی؛

همایش تجلیل از۳۰ نخبه بسیجی شهرستان دهاقان برگزار شد

به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی همایش تجلیل از۳۰ نخبه بسیجی شهرستان دهاقان شامل قبول شدگان رتبه های زیر هزار رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی آزمون سراسری، برترینهای دانشگاه فرهنگیان همچنین برگزیدگان مسابقات کشوری در رشته زمین شناسی و مسابقات پرورشی برگزار شد.

کرونا در حیوانات

سرانجام مشخص شد کدام حیوانات مستعد ابتلا به کرونا هستند

محققان در یک پژوهش جدید به این یافته رسیدند که برخی حیوانات مثل گوسفند و میمون‌های بزرگ( شانپانزه‌ها،گوریل‌ها و اورانگوتان‌ها) دارای پروتئین‌های ایس دو هستند که به قوت پروتئین‌های ایس دو انسان‌ها می‌تواند مستعد اتصال ویروس و ابتلای آنها باشد. گمان می‌رود که حیوانات فروخته شده برای غذا منشأ یا واسطه این ویروس باشند.

برندگان نوبل شیمی ۲۰۲۰ مشخص شدند

برندگان نوبل شیمی ۲۰۲۰ مشخص شدند:

دو زن از کشورهای فرانسه و ایالات متحده، برنده جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۰ شدند

امانوئل شارپنتیه از فرانسه و جنیفر دودنا از ایالات متحده در ۷ اکتبر ۲۰۲۰ برنده جایزه نوبل شیمی برای روش ویرایش ژن موسوم به "قیچی" برش دهنده دی ان ای CRISPR-Cas۹ شدند، این نخستین بار است که جایزه علمی نوبل تنها به زنان اختصاص دارد.

سامانه جامع کنترل عفونت بیمارستانی «سانکو» طراحی و راه اندازی شد/هفده دانشگاه علوم پزشکی کاربر این سامانه هستند

توسط محققان یک شرکت دانش بنیان؛

سامانه جامع کنترل عفونت بیمارستانی «سانکو» طراحی و راه اندازی شد/هفده دانشگاه علوم پزشکی کاربر این سامانه هستند

محسن مسگریان مدیر عامل شرکت دانش بنیان سان طب گفت: سامانه سانکو (SunCO) ، سامانه جامع کنترل عفونت بیمارستانی در کشور است که توسط محققان شرکت دانش بنیان سان طب منطبق و برحسب نیاز کشور طراحی و از سال ۱۳۹۳ در برخی بیمارستانها نصب و راه اندازه شده، و در حال حاضر تا قبل از شیوع کرونا ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی این سامانه را در بیمارستانهای خود بکار گرفته بودند اما در طی امسال تعداد دانشگاههای علوم پزشکی کاربر این سامانه به ۱۷ رسیده و ۵ دانشگاه علوم پزشکی دیگر هم در حال مذاکره برای نصب این سامانه شده اند.

نظرسنجی :WHO کووید۱۹خدمات بهداشت روانی را در ۹۳٪ کشورها متوقف کرد

نظرسنجی WHO: کووید۱۹خدمات بهداشت روانی را در ۹۳٪ کشورها متوقف کرد

، بر اساس یک نظرسنجی جدید سازمان بهداشت جهانی، بیماری همه گیرکووید۱۹ خدمات بهداشت روان را در ۹۳٪ از کشورهای جهان مختل یا متوقف کرده است. نظرسنجی از ۱۳۰ کشور اولین داده جهانی را ارائه داده و نشان دهنده تأثیر مخرب کووید۱۹ در دسترسی به خدمات بهداشت روان و نیاز فوری به افزایش بودجه را تأکید می کند.

مدارس

توصیف یک مدیرمدرسه از شرایط کرونایی بازگشایی

سوادیان نیا بازگشایی مدارس در این شرایط را متفاوت تر از سال های قبل بیان نمود و رعایت نکات بهداشتی را بیش از قبل حائز اهمیت دانست.

رگ

رگ های خونی الکترونیکی قابل انعطاف و قابل تجزیه

دانشمندان در چین و سوئیس با همکاری یکدیگر یک دستگاه پزشکی قابل کاشت تولید کرده اند که عملکرد اصلی رگ های خونی را تقلید می کند و می توانند برای تسهیل جریان خون استفاده شوند.

به همت مرکز بسیج علمی زینب کبری (س) شاهین شهر؛ 
برپایی نمایشگاه اسوه مقاومت «سردار شهید سلیمانی» درهفته دفاع مقدس

به همت مرکز بسیج علمی زینب کبری (س) شاهین شهر؛

برپایی نمایشگاه اسوه مقاومت «سردار شهید سلیمانی» درهفته دفاع مقدس

مرکز بسیج علمی زینب کبری (س) شاهین شهر و هیات اندیشه ورز این پایگاه همزمان با هفته دفاع مقدس بایک برنامه ریزی هدفمند در قالب نظامی، فرهنگی، پژوهشی و علمی نمایشگاه اسوه مقاومت «سردار شهید حاج قاسم سلیمان» را برپا کرد.

تااخخخخخخخخخ

به تازگی مشخص شد :

نقص در پاسخ های ایمنی اولیه بدن زمینه ساز برخی موارد شدید COVID ۱۹ است.

COVID ۱۹ یک بیماری با علائم گسترده است، اما مشخص نیست که چرا برخی از مردم می میرند یا با کمک دستگاه های تنفس مصنوعی، نفس می کشند، در حالی که دیگران هرگز علائم بیماری را نشان نمی دهند.

مجموعه قربانیان کرونا در کشور از ۲۶ هزار نفر عبور کرد

مجموعه قربانیان کرونا در کشور از ۲۶ هزار نفر عبور کرد

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در طول ۲۴ ساعت گذشته ۱۸۳ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۲۶ هزار  و ۱۶۹ نفر رسید

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب