سومین شماره از کتابچه گزیده طرح های حمایتی بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز به چاپ رسید:

کد مطلب: 77314  |  تاريخ: چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸  |  ساعت: ۱۴:۲۷


چاپ کتابچه طرح های حمایتی

سومین شماره از کتابچه گزیده طرح های حمایتی بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز به چاپ رسید:

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از چاپ سومین شماره از کتابچه گزیده طرح های حمایتی این سازمان خبر داد.

مرتضی آلیانی مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز خبر از چاپ سومین شماره از کتابچه گزیده طرح های حمایتی مرکز حمایت از طرح ها و پروژه های سازمان بسیج علمی پژوهشی وفناوری البرز داد. این کتابچه به همت سازمان بسیج علمی البرز تهیه ، گردآوری و منتشر شده است .

وی افزود: این کتابچه شامل تشریح و تبیین 53 طرح و پروژه فنی مهندسی می­باشد که با رویکرد های مختلف توسط سازمان بسیج علمی البرز مورد حمایت مادی و معنوی قرار گرفته اند.

آلیانی گفت: کلیه طرح های منتشر شده در این کتابچه دارای توجیه فنی و اقتصادی می­باشند و با توجه به مولفه ها و شاخص های مختلف دارای تراز پایلوت ، فنی مهندسی ، صنعتی شده و تجاری شده می­باشد.


http://stnews.ir/content/news/77314/سومین شماره از کتابچه گزیده طرح های حمایتی بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز به چاپ رسید:

چاپ خبر