برخي نكات مهم در زراعت كلزا

کد مطلب: 98082  |  تاريخ: یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰  |  ساعت: ۲۱:۳۴


برخي نكات مهم در زراعت كلزا

کلزا با نام علمی berassica napus به انگلیسی Rapeessed و به فرانسه Colza نامیده می شود که در ایران به کلزا معروف می باشد کلزا گیاهی یک ساله با دو تیپ رشدی بهاره و پاییزه که با توجه به شرایط اکولوژیک مناطق مختلف مورد زراعت قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری گیلان، دکتر طاهره رضاپور مسئول خانه نخبگان بسیج استان گیلان گفت کلزا دارای یک ریشه اصلی و قوی بوده تا عمق  ۸۰   cmدر خاک نفوذ می کند و همچنین دارای ریشه های فرعی بوده که وظیفه جذب و مواد غذایی را برعهده دارند. ریشه های جانبی نیز مواد را در خود ذخیره و در بهار برای رشد گیاه در اختیار گیاه می گذارند.

وی افزود كلزا را بايستي در زميني كاشت كه خاك حاصلخيز، زهكشي خوب و جمعيت علف هرز كم داشته باشد. در مزارعي كه به علف هاي هرز هم خانواده با كلزا مانند تربچه وحشي و خردل وحشي آلودگي شديد دارند از كشت كلزا در آن زمين بايد خود داري نمود.

وی در ادامه گفت به منظور جلوگيري از گسترش آفات و بيماريهاي كلزا در زمين زراعي به مدت ۴ سال گياهان هم خانواده كلزا مانند كلم، گل كلم و غيره كاشته نشده باشد. از كاشت كلزا در زمين خيس و اشباع از رطوبت بايستي اجتناب نمود چون كلزا قادر به تحمل شرايط اشباع خاك به مدت طولاني نيست. از بذور گواهي شده با كيفيت خوب و سازگار با منطقه براي كشت كلزا استفاده كنيد. بذور كلزا را با سموم قارچ كش وحشره كش به منظور كنترل بيماري ها وآفات گياهچه قبل از كاشت ضد عفوني كنيد.

طاهره رضاپور ادامه داد جوانه زني و سبز شدن بستر كلزا به يك بستر مناسب از نظر بافت و خاكدانه و استحكام نياز دارد. كلزا را مي توان با رديف كار غلات به فاصله رديف ۱۵ تا ۵۰ cm كاشت. مقدار بذر لازم براي كاشت ارقام زمستاني ۵ تا ۹ كيلوگرم و براي ارقام بهاره ۴ تا ۷ كيلوگرم در هكتار مي باشد. معمولا تراكم ۶۰ تا ۸۰ بوته در متر مربع جمعيت گياهي مطلوب و كافي مي باشد. عمق كاشت بذر در خاكهاي داراي سله بندي بايستي ۱ تا ۲ سانتي متر باشد. درخاك بافت شني و بدون سله بندي مي توان بذر كلزا را در عمق ۵ cm نيز كاشت.

وی اشاره کرد از ماله براي بهبودي تماس بذر با خاك و بهتر سبز شدن كلزا پس از كاشت مي توان استفاده نمود. تاريخ كاشت در توليد كلزا اهميت زيادي دارد چون روي عملكرد دانه كلزا تأثير مستقيم مي گذارد. اگر كلزا در تاريخ مناسب كشت شود و با جوانه زني و سبز شدن به موقع رشد و برگدهي كافي داشته باشد در برابر اثرات نامطلوب سرما، گرما، خسارت آفات و بيماريها بهتر مقاومت نموده و كمتر دچار تنش محيطي مي شود. كلزا در دماي بالاي 10 درجه سانتي گراد خاك بسيار خوب سبز مي شود.

مسئول کارگروه کشاورزی خانه نخبگان بسیج گیلان عنوان کرد با تغذيه كلزا با عناصر غذايي مختلف مخصوصا ازت، فسفر، پتاسيم ، گوگرد مي توان به توليد مناسب دست يافت. كلزا گياهي روغني است  تشخيص رسيدگی وقتی كه پوشش نيام (غلاف) بوسيله انگشتان دست از هم باز و دانه ها رويت شود رنگ دانه ها بيانگر رسيده بودن يا نبودن می باشداگر رنگ دانه ها از حالت سبزی به رنگ تيره يا قهوه ای گرايش داشته باشد از لحاظ فيزيولوژيكی رسيده است. در مزارعی كه دارای رسيدگی غير يكنواخت می باشند وقتی كه بيشترين غلاف ها چنين حالتی داشته باشند می توان به امر برداشت اقدام نمود. هرچه مزارع يكنواخت تر باشند درصد بيشتری (قريب به اتفاق) از غلاف ها وضعيت مشابه خواهند داشت.

وی تصریح کرد زمان برداشت در مزارع دارای رسيدگی يكنواخت برای تعيين زمان برداشت ازخورجين های وسط ساقه اصلی تعدادی خورجين را جدا نموده و بين دو انگشت خم می نمايند، اگر پوشش نيام جدا شده و دانه ها نمايان گردد. زمان برداشت فرا رسيده است ولی اگر خورجين ها خم شوند ولی دانه ها بچشم نمی خورد برای برداشت زود است. گاهی جهت خالی كردن مزرعه و آماده نمودن برای كشت بعدی الزاماً بايد كلزا زودتر برداشت گردد در اين صورت اگر رنگ خورجين متمايل به زرد شده و رنگ دانه ها هم از حالت سبزی خارج شده برای اين منظور می توان برداشت كرد.

انتهای پیام/


http://stnews.ir/content/news/98082/برخي نكات مهم در زراعت كلزا

چاپ خبر